•   082-560489
  •  
  •   aatmanirbhar2076@gmail.com
×

संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत “घ” बर्गको लुम्विनी प्रदेश स्तरीय संस्था


     घोराही उप‐महानगरपालिका ‐१५, घोराही दाङ
फोन नं. ः ०८२‐५६०४८९

Email: aatmanirbhar2076@gmail.com

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभाव ज्यूहरु

यस आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को २०८०÷०९÷०६ गते बसेको संचालक समितिको ७३ औँ बैठकको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा देहायका प्रस्तावहरु माथि छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान ः
सभा हुने मिति    ः २०८० साल पौष २८ गते शनिवार 
सभा हुने स्थान    ः होटल माला ईन, घोराही १५ दाङ
सभा हुने समय    ः बिहान ११ः०० बजे
छलफलका विषयहरु ः
साधारण वा सामान्य प्रस्तावहरु ः
१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक प्रतिवेदन माथि    छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७९÷०८० को वासलात, नाफा नोक्सान, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण एवम सो सँग सम्बन्धित अनुसुचीहरु पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३.  आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को लेखापरीक्षण कार्य गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
४. नगद लांभास ५ प्रतिशतले वितरण गर्ने सम्बन्धमा । 
५.  सर्वसाधारण समुहबाट २ जना सञ्चालक निर्वाचन गरी नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा ।
६.  विविध सम्बन्धमा ।
विशेष प्रस्ताव
१.  बोनस शेयर १० प्रतिशतले वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।
२.  जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
३.  वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोहि बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । 

 
 आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
                                                केन्द्रिय कार्यालय घोराही, दाङ

 

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि थप अन्य जानकारी ः
१. वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज किताब बन्द रहनेः यस वित्तीय संस्थाको पाँचौ बार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८०÷०९÷१६ गते १ दिन यस संस्थाको शेयर दाखिल खारेज किताब बन्द रहनेछ । 
२. साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र, हितग्राहि नम्बर वा परिचय खुल्ने कुनै प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु पर्नेछ । संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा संगठित संस्थाको आधिकारीक पत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ । 
३. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाका लागि कम्पनी ऐन २०६३, अनुसारको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरु संस्थाको वेभ साईट धधध।बबतmबलष्चदजबच।यचन।लउ मा हेर्न सकिनेछ । उपरोक्त सूचना तथा प्रतिवेदन प्राप्त नगर्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले यसै सूचनालाई आधार मानी आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र साथमा लिई सभामा भाग लिन आउनहुन अनुरोध गरिन्छ ।
४. नावालक शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षक (शेयरधनीको दर्ता किताबमा उल्लेखित) ले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न र मत दिन समेत सक्नेछन ।
५. साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराइने (वित्तीय संस्थाको वेबसाइट धधध।बबतmबलष्चदजबच।यचन।लउ मा समेत राखिएको) प्रोक्सी फारम भरी यस वित्तीय संस्थाका शेयर धनीहरुलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको निवेदन मिति २०८०÷०९÷२६ गते बिहानको ११ः०० बजे (अर्थात सभा शुरु हुन भन्दा ४८ घण्टा अगावै) यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय घोराही दाङमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । 
६. शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त पदाधिकारीबाट जवाफ दिन सक्नेछन ।
७. कुनै शेयरधनी महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्था सम्बन्धमा केहि जिज्ञासा भए त्यस्तो ब्यहोरा लिखित रुपमा सभा हुनुभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनहुन अनुरोध गर्दछौं । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन । 

८. साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने स्थानमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्ने छ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका सभा हुने दिन बिहानको १०ः०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ । 

९. थप जानाकारीको लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तथा फोन नं ०८२–५६०४८९ मा सम्पर्क राख्नु हुन वा वित्तीय संस्थाको बेवसाईट धधध।बबतmबलष्चदजबच।यचन।लउ  हेर्नु हुन अनुरोध छ । संस्थाको भ्mबष्स् िबबतmबलष्चदजबचद्दण्ठट२नmबष्।िअयm मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

१०. अन्य कुराहरु प्रचलित कानुन वमोजिम हुनेछन ।